Ammattijärjestäjä sosiaalityön apuna

Ammatti­järjestäjä sosiaalityön apuna


Koulutettuja ammattijärjestäjiä on ympäri Suomea ja osa heistä tekee yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa. Tässä blogissa kerron, mitä tuo yhteistyö käytännössä tarkoittaa, miten se tällä hetkellä toteutuu ja mitä kehitettävää siinä on tulevaisuutta ajatellen.

Kuunteletko aiheesta mieluummin? Klikkaa tästä Täyttä tavaraa -podcastin #6 jaksoon.

Toimin itse Tavaravalmentajana Joensuun seudulla ja muutoinkin Pohjois-Karjalassa. Olen tehnyt yhteistyötä paikallisen sosiaalityön kanssa jo siitä asti, kun päätin lähteä kouluttautumaan ammattijärjestäjäksi eli vuodesta 2018.

Asiakkaiden tavoittaminen

Kaikki lähtee tietysti siitä, että ammattijärjestäjä itse on ollut yhteydessä oman alueensa sosiaalityöhön ja kertonut, millaista palvelua tarjoaa. Näin sosiaalityöntekijöillä on mielikuva palvelun tarjoajasta, kun vastaan tulee asunto ja asiakkaat, jotka olisivat avun tarpeessa.

Käytännössä avun tarve voi tulla ilmi sosiaalityöntekijän kotikäynnillä tai esimerkiksi palotarkastuksen myötä, jolloin ilmenee, että asunnon tavaramäärä vaarantaa asukkaiden turvallisuuden. 

Asiakkuus voi syntyä aikuissosiaalityön tai lastensuojelun kautta. Asiakkaana voi olla siis yksinelävä mies tai nainen, pariskunta tai perhe. Kun selviää, että kodin tavaramäärä ei ole asukkaiden hallinnassa eikä kyse ole siis enää siivoojan tehtäviin kuuluvasta työstä, sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ammattijärjestäjään.

Kartoitus, järjestely & kierrätys

Kun asiakas on antanut luvan yhteystietojensa luovuttamiseen, ammattijärjestäjä pääsee sopimaan hänen kanssaan kartoituskäynnistä. Mikäli sosiaalityöntekijällä on aikaa, hän on tervetullut mukaan. Kartoituskäynnin perusteella ammattijärjestäjä antaa kustannus- ja aika-arvion urakasta. Kun maksusitoumus on hyväksytty, joko sellaisenaan tai rajatuin muutoksin, työt päästään aloittamaan.

Ammattijärjestäjällä on oltava valmius kohdata mitä vain: erilaisia päihteitä ja hajuhaittoja, jotka voivat johtua eläimistä sekä huoneita, jotka ovat niin täynnä tavaraa, ettei niitä voi enää käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.


Varsinaiset järjestelykäynnit eroavat näissä kohteissa ns. tavallisista järjestelykohteista niin, että asiakkaat osallistuvat työhön omien voimiensa ja halunsa mukaan. Siitä huolimatta asiakas päättää aina itse, mistä haluaa luopua. Myös urakan tavoitteet ovat usein erityyppisiä: ei tavoitella aina optimaalisia ratkaisuja vaan pyritään saamaan koti turvalliseksi ja huoneet käyttökelpoisiksi. Järjestelyn lomassa keskustellaan asiakkaan tavarasuhteista ja siitä, mistä se on kotiin tullut.

Projektin päätteeksi ammattijärjestäjä auttaa turhan tavaran asianmukaisessa kierrättämisessä. Joidenkin palveluihin (kuten myös itselläni) kuuluu myös turhan poiskuljetus kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle. 

Moniammatillinen yhteistyö

Ammattijärjestäjillä on pohjakoulutuksia eri aloilta, mikä vaikuttaa suuntautumiseen kodin järjestämisessä. Ammattijärjestäjät eivät ole terapeutteja, mutta työssä syvennytään asiakkaan tavarasuhteeseen ja pyritään pysyviin muutoksiin kodin järjestelyssä.

Moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan tukena on sosiaalityö, ammattijärjestäjä ja sopiva terapeutti. Terapeutin tai psykologin mukanaololla voidaan varmistaa kodin järjestelyn tuloksien pysyminen ja kokonaisvaltainen elämänhallinta.

Tulevaisuuden suunta

Jatketaan ja vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä. Kolmikantaisen yhteistyön sosiaalityön, ammattijärjestäjän ja terapeutin välillä tulisi olla normaalia eikä hieno poikkeus. 

Järjestetään enemmän ammattijärjestäjien pitämiä koulutuksia sosiaalityöntekijöille. Yksittäisissä sairaanhoitopiireissä on päästy kuulemaan ammattijärjestäjän luentoa ja koulutusta siitä, miten yhteistyötä ko. alueella voitaisiin syventää asiakkaiden parhaaksi. Tällä hetkellä suurin osa Suomesta on kuitenkin "katveessa" ja tiedosta ja koulutuksesta on vajausta.

Kysy tarjous koulutuksesta ottamalla yhteyttä tai tutustu Järjestelyakatemiaan tästä.

Otetaan ammattijärjestäjät mukaan ennaltaehkäisevään työhön. Jos ammattijärjestäjien palvelut saataisiin esimerkiksi palvelusetelien piiriin, apu olisi useampien käytettävissä jo ennen kuin tilanne kodissa muuttuu vaaralliseksi tai muutoin asukkaille mahdottomaksi. Tutustu vuoden 2019 palvelusetelitekoon tästä.

Huom: mikäli Talentia-lehti on sinulle tuttu, voit lukea kokemuksia sosiaalityön ja ammattijärjestäjien yhteistyöstä numerosta 6/2023, joka ilmestyi 29.9.2023.

Jaa tietoa ja seuraa somessa!

Seuraa Suomen ammattijärjestäjien yhdistystä LinkedInissä, Instagramissa ja Facebookissa.

Jos luet tätä sosiaalityöntekijän asemassa, ota yhteyttä oman alueesi ammattijärjestäjään:

koulutetut ammattijärjestäjät löydät tästä linkistä.

Voit myös ottaa yhteyttä minuun, niin voin kysyä ammattijärjestäjien Facebook-ryhmässä, kuka tekee missäkin päin Suomea yhteistyötä sosiaalityön kanssa, niin saat nopeasti itsellesi sopivan kontaktin tietoosi.

Ota yhteyttä →


Toivottavasti blogi oli sinulle hyödyllinen ja opit uutta!

Sanna Koskinen

Ps. Tervetuloa seuraamaan Tavaravalmentajaa LinkedInissäInstagramissa ja Facebookissa!