Ammattijärjestäjältä apua arkeen

Ammattijärjestäjältä apua arkeen

Ammatti­järjestäjältä apua arkeen

Järjestelyapu ja turhan pois kuljetus

Arjen kaaos johtuu yleensä liiasta tavarasta ja siitä, että tavaroille ei ole paikkaa.

Karsiminen, looginen sijoittelu ja selkeä nimeäminen auttavat!

Ammattijärjestäjän avulla pääset eroon turhasta tavarasta ja arjestasi tulee sujuvampaa.


Ennen ja jälkeen kuvat asiakkaani varaston muutoksesta. Aika-arvio oli 4 h, joka tosin alittui reilusti. Toteutuvaan aikaan vaikuttaa asiakkaan päätöksenteon nopeus. (Kuvat julkaisen aina erillisellä luvalla.)

Ammattijärjestäjältä saat

- näkökulmia ja tukea karsimiseen 

- ideoita parempaan järjestykseen

- vinkit järjestyksen ylläpitoon.

Järjestelytyö tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas päättää, mitä karsitaan.

Lopulta nautit sujuvammasta arjesta ja saat enemmän aikaa asioille, jotka ovat sinulle tärkeitä!

Lue lisää järjestelyavusta kotiin →  


Lue lisää järjestelyavusta yrityksille →


Lue alta, kuinka voin auttaa 
- säilytyshaasteissa
- lapsiperheissä
- kun ikä tai sairaus rajoittaa fyysisesti
- kun asioihin keskittyminen tai hahmottaminen on haastavaa.

SÄILYTYSHAASTEET

Haasteenasi voi olla pienen kodin säilytys tai ehkä tarvitset vain ideoita parempaan järjestykseen, kun et itse ole löytänyt toimivia ratkaisuja. Ammattijärjestäjänä vahvuuteni on tilojen potentiaalin hahmottaminen ja oivaltava ote arjen haasteisiin!

Joskus tarpeeton on jo karsittu ja tarvitaan nokkelia säilytysideoita pieneen tilaan ja tällöin ammattijärjestäjä auttaa.

Saattaa olla, että olet itse yrittänyt jo joitakin kertoja järjestellä kaappia tai tilaa, mutta et ole saanut sitä toimivaksi ja tällöinkin hyödyt ammattijärjestäjän näkemyksistä.

LAPSIPERHEET 

Minulla on vankka kokemus lapsiperhearjesta.

Saat minulta käytännön vinkkejä siihen, kuinka luodaan toimiva järjestys niin, että lapsikin osaa sitä ylläpitää.

Saat myös ideoita tekniikoista, joilla motivoit lasta ja tietoa erilaisista apukeinoista, jotka tukevat lapsen omatoimisuutta.

Lue tästä linkistä ruuhkavuosia elävän asiakkaani tarina siitä, miksi hän palkkasi minut avukseen.

Ennen ja jälkeen kuvat asiakkaan tyttären kanssa tehdystä työstä. Vaatekaappi oli osa monivaiheisesta kodin järjestelyprojektista. (Kuvat julkaisen aina erillisellä luvalla.)

FYYSISET RAJOITTEET

Arjen haasteena voi olla erilaisia fyysisiä rajoitteita kuten nivelvaivoja tai iän tuomia haasteita.

Ammattijärjestäjänä olen työskennellyt mitä erikoisimmissa asennoissa auttaessani tavaroita alas ylähyllyiltä ja pulmallisista koloista, kun asiakas ei siihen mitenkään itse pystyisi.

Kun tavarat on käyty läpi, mietitään niiden paikat mahdollisimman hyvin siten, että ne ovat jatkossa asiakkaan itsensä saatavilla.

Lue tästä linkistä reumaa sairastavan asiakkaani tarina siitä, miten järjestely on vaikuttanut hänen arkeensa.


NEUROBIOLOGISET POIKKEAVUUDET

Neurobiologiset poikkeavuudet tuovat arkeen omanlaisiaan haasteita, kun esimerkiksi asioihin keskittyminen ja tavaroiden paikkojen hahmottaminen tuottaa vaikeuksia.

Olen huomannut, että ammattijärjestäjän läsnäolo ja taito tilanteen ohjauksessa auttavat asiakasta keskittymään olennaiseen.

Saat käytännön vinkkejä siihen, kuinka voit helpottaa tavaroiden löytämistä ja pystyt hahmottamaan niiden paikat paremmin.